Wróć do góry

Odstąpienie od umowy

  1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zawierającej zamówiony Produkt.
  2. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczy wysłanie w wyżej wskazanym terminie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na adres Sprzedawcy: UNICATION sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy Alei Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail office@cannabismedica.eu.
  3. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży może nastąpić w szczególności poprzez wypełnienie stosownego formularza dostępnego na stronie Sklepu Internetowego (wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży stanowi załącznik II do Regulaminu).
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą.
  5. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Produkt powinien zostać odesłany przez Klienta (będącego Konsumentem) na adres Sprzedawcy: UNICATION sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy Alei Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa. Możliwe jest naruszenie opakowania w celu sprawdzenia, czy otrzymany towar jest zgodny z zawartą umową. Jednakże stopień ingerencji Klienta w opakowanie nie może być bardziej dotkliwy niż w sytuacji, w której Klient miałby się z nim zapoznać w sklepie stacjonarnym. Zwrot Produktu przez Klienta (będącego Konsumentem) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
  6. Zwracany Produkt musi być kompletny i w stanie niezmienionym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 zdania 2 i 3 powyżej.
  7. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje wobec Umowy Sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu lub w opakowaniu posiadającym plombę, którego po otwarciu opakowania lub zerwaniu plomby nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  8. Zwracany Produkt powinien zostać w miarę możliwości odesłany razem z otrzymanym paragonem albo fakturą VAT.
  9. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca dokonuje zwrotu należności uiszczonej przez Klienta zgodnie z postanowieniami części XI Regulaminu.

 

Formularz odstapienia od umowy Cannabis Medica

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość

 

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: UNICATION sp. z o.o. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

rodzaj produktu(ów), liczba

Data odbioru przesyłki zawierającej produkty:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Imię i nazwisko konsumenta:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres konsumenta:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podpis konsumenta (**)

__________________________

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

(**) Tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: UNICATION sp. z o.o. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

Imię i nazwisko lub nazwa konsumenta:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adres konsumenta:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr telefonu konsumenta:

__________________________________________________________________________________________

Adres e-mail konsumenta(-ów):

__________________________________________________________________________________________

Reklamacja dotyczy:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

__________________________________________________________________________________________

Żądanie reklamacji:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Podpis składającego reklamację (**)

__________________________

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

(**) Tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej.